Эко тосон өнгөлгөөтэй боллоо.

Хүүхдийн оронд хийгдэх Царс модон/дуб зормол хашлага.

Эко тосон өнгөлгөөтэй.