Хүүхдийн өрөө тохижуулах санаа

Хүүхэд бүрийн ертөнц дахин давтагдашгүй байдаг. Тэдний энэхүү гэгээлэг ертөнцийг улам бүр гэрэлтүүлж өгөх нь эцэг эхчүүд бидний үүрэг билээ. Хүүхдийн хүсэл сонирхлыг хөгжүүлэх, сурах мэдэх чадварыг дээшлүүлэх, бие даасан байлдлыг нь дэмжихийн тулд түүнд хэрэгцээт орон зайг бэлдэх нь хэрэгтэй. АНУ-ын Mason их сургуулийн тэнхмийн эрхлэгч, хүүхдийн нийгмийн хөгжлийн мэргэжилтэн Martin Ford: Хүүхдийнхээ сонирхол, тэмүүллийг ажиглаж, ярилцан, ямар орчин нөхцөлд амьдрах нь тэдний зан төлөв, онцлогт таарах эсэхийг мэдэж үүн дээр тулгуурлан өрөөний дизайн зохион байгуулалтыг хийх нь зүйтэйг эцэг эхчүүдэд зөвлөсөн юм.  Харин хүүхдийнхээ хувийн орон зайг бүрдүүлэхэд тань тус болох гайхалтай санаануудыг дор орууллаа.

 

http://info.ncd.mn